Delta i årets Ti-Topper'n og registrer besøket ditt her

Velkommen til sesong 2024

I år er det 20 poster du kan velge i mellom. Sesongen varer til 1.nov.

Vestre Vealøs 2

Ti-Topper'n er i år 20 år

Om brukerkonto
Har du ikke vært med før må du opprette en brukerprofil her på siden - hvor du registrerer inn dine turer. Har du konto fra før er det viktig at du forsetter å bruke denne, slik at du har alle tidligere år samlet. Skulle du trenge hjelp til innlogging på en eldre konto, så ta kontakt.

Du kan legge til så mange personer du vil på din konto, og registrere turer for disse. Dette er f.eks. aktuelt om du har barn som er med å går titoppern. En slik bruker kalles en underbruker.

Husk at turer og år følger kontoen og ikke brukeren. Det er derfor viktig at du holder deg til den samme kontoen hele tiden. Da vil statistikken din forbli riktig på listene. Aldri opprett ny konto som en løsning på et problem, f.eks problem med innlogging. Ny konto betyr at du starter med blanke ark igjen, altså med 0 turer og 0 fullførte år.

Underbruker
Har du en underbruker på din konto, det være seg f.eks et barn eller en venninne, som du har registrert turer for, men som nå ønsker å ha sin egen konto, så kontakt oss. Vi kan gjøre underbrukeren din om til en egen selvstendig konto, altså skille den ut fra din konto.

Obs; om du sletter en underbruker fra din konto, så sletter du også alle turene og årene vedkommende har fullført. Alt blir da slettet fra vårt register. Er du usikker, så slett aldri noe på din konto før du har kontaktet oss.

Ønsker du å slette hele din konto, fordi du ikke vil være med lenger eller av andre årsaker, så står du fritt til dette. Men husk at alle turene du har gått og alle årene du har fullført slettes helt fra vårt register, og kan ikke tilbakekalles.

For øvrig vil en inaktiv konto slettes automatisk etter et gitt antall år.