Delta i årets Ti-Topper'n og registrer besøket ditt her

Årdalsåsen

Årdalsåsen foto Roger Gundersen

Foto: Roger Gundersen

Høyeste punktet i bymarka i Porsgrunn. Stor og fin gamme på toppen.

NB! Vi oppfordrer alle å ta denne turen etter kl 16.00, eller i helgene, grunnet parkeringssituasjonen på Moheim (les om parkering under)

Turbeskrivelse:

Fakta

Høyde: 258 moh.

Lengde til toppen: 2,5 km

Høydeforskjell: 220m.

Varighet: 45 min

Passer for: Voksen, barn, senior

Adkomst og parkering

Fra Moheim ved Eidanger
Det er lov å parkere langs Moen (veien inn mellom Montér og «Misjon uten Grenser») så lenge det ikke parkeres til hinder for vanlig trafikk i området. Det foreligger en rettighet til 10 parkeringsplasser for allmennheten på området til «Misjon uten Grenser». Vær grei å ta kontakt med resepsjonen for å avklare om det passer å sette bilen på adressen (det er som regel ikke noe problem) Dette gjelder i kontortid mellom 08:00-16:00, mandag til fredag. Ellers kan plassen fritt benyttes. Dette bygget ligger vis-à-vis bygget til Montér/Jusk (litt forbi parkeringen til Montérbygget).

I tillegg er det mulig og sto på parkeringsplassen til Montér etter arbeidstid. Dvs etter klokken 17.00 på hverdager og etter klokken 15.00 på lørdager. Parkering før disse klokkeslettene vil som det framgår av skilt på parkeringen medføre borttauing «Overtredelser medfører borttauing på eiers regning»

Fra Kjølnes
Idretthallen på Kjølnes (avgiftbelagt man- fre kl 08:00 - 16:00)

Fra Hovenga
Bjerketvet ved Hovenga øst for Slottsbro. Egen turparkering.

Fra Bjørkedalen
Ta til venstre 400 meter før Flogstadtjenna og parkeringen til Fjerdingen. Liten parkering (4-5 biler) 180 meter inn fra Bjørkedalsveien. Merket med parkeringsymbol. Der du tar av fra Bjørkedalsveien står et lite turskilt (treskilt) på en stolpe. Fra der du parkerer går du videre rett fram og over den gamle jernbaneovergangen. Knapt 2 km til toppen.

Løype og terreng

Fra Moheim
Blåmerket sti starter inn fra parkeringen til «Misjon uten Grenser» og går inn under Jernbaneundergangen på nordsiden. Her inne står en informasjonstavle med kartoversikt over løypemuligheter og ulike severdigheter innover i marka. Den første delen av løypa - opp lia - følger starten på den gamle presteveien mot Siljan, gjennom Bjørkedalen.

Årdalsåsen sti Foto Roger Gundersen

Foto: Roger Gundersen

Terreng
Et greit og fint terreng, men enkelte bratte lier med noe steinete underlag, må man beregne på turen. Ellers mye bra og god sti. (På en liten del av løypa forekommer enkelte bløte partier, men dette er minimalt)

Alternative Løyper
Turmulighetene i bymarka (området mellom Vallermyrene og Bjørkedalen i øst) byr på et svært spennende og variert turlandskap. Dette bynære skogsområdet har et rikt, gjennomarbeida løypenett, med mange muligheter for egne valg av løyper. Utgangspunkter for turer inn i marka er flere.

Fra Vallermyrene
Fra idrettshallen på Kjølnes (avgiftbelagt man- fre kl 08:00 - 16:00) Løypa starter over jordet langs Sannaveien i retning vannverket under Røysåsen (se karttavle og skilt i nærheten av parkeringen) Stigningmessig er terrenget fra denne siden noe mer krevende, men innover åsen er det mange fine og jevne partier.
Lengde: 4 km, en vei.

Fra Bjørkedalen
Løypa starter 200m vest for Nordre Lunde, og følger en liten traktorveien oppover mot toppen. Parkering er skiltet inn til vestre ca 400 meter før Flogstadtjenn.
Lengde: 2,0 km, en vei.

Bymarka kart

Kart Bymarka

Trimpost og utsikt

Trimpost
Kassa henger på stolpen på toppen ved usikten.

Utsikt
Av toppene i Bymarka er Årdalsåsen den høyeste og mest markerte. Herfra har man er et stort og vidt utsyn over Porsgrunn, Eidangerfjorden og Bjørkedalen. Selv om toppen har en forholdsvis beskjeden høyde (258 m.o.h) er dette punktet et av de fineste utsiktsstedene i Grenland. På klarværsdager ser man bemerkelsesverdig lang fra denne ”lille” toppen innerst i Bymarka.

Årdalsåsen trimpost Roger Gundersen

Foto: Roger Gundersen

Andre utsiktspunkter
Valleråsen og Røysåsen (Skiltet avstikkere passeres på stien opp fra Vallermyrene)

Kart