Delta i årets Ti-Topper'n og registrer besøket ditt her

Hogst til Geitebuvarden

21.06. Hogst på stien til Geitebuvarden

441878649_833271015368755_4898579211896092699_n 2

Foto: Sissel Gåre Andresen

Etter et par hundre meter fra parkeringen på Såta er det nylig hogd nesten 1,5 km med hogstvei opp langs blåmerka sti. Det meldes om kinkige forhold flere steder med sølete hjulspor og tømmer som ligger langs «veien».

Dette er arbeid grunnet forlengelse av bilveien fra Såtaseter. Denne veien skal forlenges med 970 m. Den vil krysse bekken ved dagens ende av veien og følge dagens sti (som er en gammel tømmervei)

Det vil komme en ny løypetrasé. Den vil gå noe øst for dagens sti. Skien turlag vil starte arbeidet med opparbeidelse av ny trasé så snart de får det til å passe inn i sin vedlikeholdsplan.

Det anbefales nå å gå fra Bliva i stedet. Her går stien over Seiersteinkollen. Dette er en lengre tur. Stien fra Bliva er lagt inn som alternativ i turbeskrivelsen her.